'omdat eten van levensbelang is'

Eerste kippenstal

Eerste kippenstal

Het eerste Farming4Food project is van Emmanuel Banmarigu in Yamah, vlakbij Walewale in de Northern Region. Hij bouwt een eenvoudige stal voor 2 x 500 leghennen. De eieren zijn een belangrijke bron van goede eiwitten in de droge periode.

Ondernemen mogelijk maken
Het is voor boeren in Noord-Ghana heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om geld te lenen voor investeringen of een krediet af te sluiten om tekorten in de cashflow op te vangen.

Farming4food in North Ghana geeft agrarische ondernemers met een degelijk en rendabel bedrijfsplan microkrediet, bedrijfsadvies en technische ondersteuning.

Demonstratieproject
Het Banmarigu project is opgezet als een demonstratieproject. Het bestaat uit twee eenheden van 500 leghennen.

Het is de bedoeling om met dit project ervaring op te doen om andere kleine ondernemers een werkend concept te kunnen aanbieden en laten zien. Deze ondernemers kunnen dan ook enige tijd in het Banmarigu project werken om ervaring op te doen.

De aanloop van het project
In september 2012 heeft Emmanuel Banmarigu met een lening van Farming4Food in North Ghana grond aangekocht voor de bouw van een stal voor leghennen.

Het perceel is uitgekozen omdat het in de buurt van Walewale ligt, dus dicht bij de afnemers. Verder is de kwaliteit van het grondwater geschikt voor leghennen en is de grondsoort zand en leem. Rondom het perceel ligt land dat in een later stadium goed gebruikt kan worden voor voedergewassen.

“The location is close to buyers
and the demand for eggs will be great”

De muren van de leghennenstal en de opslagruimtes zijn in december gebouwd. Het gebouw biedt ruimte aan twee koppels van 500 leghennen en heeft opslagruimtes voor voer en voor eieren.

De bouw van de stal moest wachten tot de gierst geoogst was. Die tijd is gebruikt om de bouwstenen te maken voor de stal. Daarna is de grond vlak gemaakt en zijn de bomen en struiken verwijderd.

De gebruikte materialen en methoden
zijn zoveel mogelijk lokaal.

Het project in getallen

  • Twee koppels van 500 leghennen
  • Investering in grond is 2300 euro
  • Investering in de stal is 5500 euro
  • Benodigd krediet voor kuikens is 750 euro
  • Benodigd krediet voor de opfok is 2500 euro
  • Netto opbrengst per ronde is 2600 euro
  • De tweede koppel start halverwege de legperiode van de eerste koppel
  • Hennen beginnen te leggen vanaf 18 weken oud
  • De prijs voor eieren is 3 euro per 30 eieren