'omdat eten van levensbelang is'

Over ons

Stichting Farming for Food in Noord Ghana (Farming4Food)

Farming4Food helpt kleine boeren in Ghana een bedrijf te starten en zodoende voor zichzelf en de directe omgeving inkomen en voedsel te verwerven.

Dit doen wij door (jonge) mensen in Noord-Ghana met een goed bedrijfsplan voor een boerenbedrijf micro-krediet en technische ondersteuning te geven. Met de inbreng van kennis, ervaring en krediet dragen wij er aan bij om hun plannen te verwezenlijken. Het is een principiële keuze om zowel het kortlopende krediet als het micro-krediet te verstrekken zonder rente te berekenen.

Het bestuur

Het bestuur van Farming4Food bestaat uit:

Henk van Renselaar (voorzitter)
Klaasjan Salomons (secretaris)
Jan Dragt (penningmeester)

Onze bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor de tijd die ze investeren in het werk voor de stichting. Ook worden er geen reiskosten of andere kosten gedeclareerd.

ANBI-1Anbi-status

Stichting Farming for Food in Noord Ghana heeft een ANBI status. Uw financiële steun is hierdoor aftrekbaar voor de belasting.

Activiteiten

De afgelopen twee jaar is door het geven van  financiële ondersteuning en het delen van deskundigheid een legkippenstal gerealiseerd in Walewale, Noord-Ghana. Deze stal heeft een capaciteit van 2.500 legkippen en wordt gerund door een Ghanees die onder andere in Nederland heeft gestudeerd. De eieren worden op de plaatselijke markt afgezet en voorzien in de behoefte aan dierlijk eiwit in de regio. Ook biedt de boerderij werkgelegenheid voor mensen uit het dorp.

Een overzicht van onze activiteiten vindt u hier.

Een overzicht van onze baten en lasten vindt u hier.