'omdat eten van levensbelang is'

Onderzoek naar maisteelt

Onderzoek naar maisteelt

Het voer voor de leghennen vormt de grootste kostenpost voor de boeren. Daarom gaan we dit jaar de teelt van een hectare mais uitproberen en begeleiden om te zien in hoeverre telen van gewassen in de directe omgeving van het bedrijf mogelijk is. Hiervoor schakelen we expertise uit Nederland én Ghana in. Deze partijen denken mee over bemesting, organische stof, gewasbescherming en verwerking van het gewas.

Het mooie aan dit project is dat Farming4Food behalve boeren, ook andere mensen uit de community aan werk, inkomen en voedsel helpt. Door het land te bewerken dragen mensen uit de community zorg voor het telen van deze gewassen en voorzien ze zichzelf van inkomen.

We houden u op de hoogte.